Akta Komunikasi & Multimedia 1998 (Akta 588) (Hingga 15 Februari 2018)

RM39.50

ISBN: 9789678927086
As at Feb 2018 

Category: Product ID: 10332

Description

Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998 (Akta 588), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah dan Perintah & Akta Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia 1998 (Akta 589) (Hingga 15hb Februari 2018) Akta 588 – Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan tentang dan mengawal selia industri komunikasi dan multimedia yang menjurus ke arah percantuman dan perkara-perkara yang bersampingan dengannya. Akta 589 – Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang mempunyai kuasa untuk menyelia dan mengawal aktiviti-aktiviti komunikasi dan multimedia di Malaysia, dan menguatkuasakan undang-undang komunikasi dan multimedia Malaysia, dan bagi perkara-perkara yang berkaitan.

Mengandungi: Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588)
Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 (Akta 589)
Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Standard Teknik) 2000
Perintah Komunikasi dan Multimedia (Pelesenan) (Pengecualian) 2000
Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000
Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Pelesenan) 2000
Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Pengkompaunan Kesalahan) 2001
Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Pemberian Perkhidmatan Sejagat) 2002
Peraturan-Peraturan Tatatertib Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 2007
Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Jawatankuasa Tatatertib dan Lembaga Rayuan Tatatertib) 2007
Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Tribunal Rayuan) (Tatacara Rayuan) 2009
Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Tribunal Rayuan) (Saraan Anggota) 2009
Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Penomboran) 2016

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Akta Komunikasi & Multimedia 1998 (Akta 588) (Hingga 15 Februari 2018)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU