Akta Koperasi 1993 (Akta 502) & Peraturan-Peraturan (Hingga 10hb Januari 2023)

RM22.50

ISBN: 9789678929790
Published: January 2023

Category: Product ID: 10330

Description

Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi-koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut nilai-nilai kejujuran, kebolehpercayaan dan ketelusan koperasi bagi menyumbang ke arah mencapai objektif sosioekonomi negara dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:

Akta Koperasi 1993 (Akta 502)
Peraturan-Peraturan Koperasi 2010
Peraturan-Peraturan Tribunal Koperasi 1998
Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Pelaburan) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Fi) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Pengkompaunan Kesalahan) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi) 2010
Peraturan-Peraturan Koperasi (Subsidiari) 2010

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Akta Koperasi 1993 (Akta 502) & Peraturan-Peraturan (Hingga 10hb Januari 2023)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU