PAMPASAN KECEDERAAN FIZIKAL AKIBAT KECUAIAN MENURUT PERUNDANGAN ISLAM

RM47.50

Buku ini membincangkan prinsip-prinsip tentang kecuaian dan implikasinya terhadap pelaku dalam konteks penentuan tanggungan dan pembayaran pampasan yang boleh dikenakan menurut perundangan Islam. Tiga aspek utama dibincangkan iaitu kecuaian perubatan, kemalangan jalan raya dan kecuaian pekerja. Dari situ, perbincangan dikhususkan kepada prinsip diyat (pampasan kewangan) serta bentuk dan kuantum pampasan yang bersesuaian dengan kematian, kecederaan dan kerugian yang dialami menurut perundangan Islam. Pihak-pihak yang boleh dipertanggungjawabkan juga dibincangkan, di mana prinsip “aqilah” diperjelaskan dan diberikan pentafsiran baru membabitkan syarikat insuran, badan profesional, majikan dan kerajaan selaku pihak-pihak yang turut menanggung liabiliti akibat kecuaian seseorang.

Category: Product ID: 5689

Description

  • Author : Dr. Siti Zubaidah Ismail
  • ISBN : 9789678925693

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PAMPASAN KECEDERAAN FIZIKAL AKIBAT KECUAIAN MENURUT PERUNDANGAN ISLAM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU