UNDANG-UNDANG MEDIA DI MALAYSIA (SE)

RM90.00

CIRI-CIRI UTAMA:

Membincangkan statut-statut dan prinsip-prinsip undang-undang utama yang mengawal kebebasan bersuara dan media massa di Malaysia.
Membincangkan kes-kes utama yang mentafsir dan mengaplikasi perundangan-perundangan yang berkaitan dengan media massa.
Memberikan gambaran keseluruhan (overview) mengenai kawalan media massa dan kebebasan bersuara di Malaysia.
Menghuraikan peruntukan-peruntukan utama dalam instrumen-instrumen antarabangsa dan domestik mengenai kebebasan bersuara.
Menerangkan prinsip dan proses semakan kehakiman sebagai imbangan kepada kuasa kawalan media massa.
Undang-undang Media di Malaysia merangkumi perbincangan tentang kebebasan bersuara dan media, terutamanya media massa, dan kawalan kebebasan media di Malaysia. Buku ini membincangkan isu-isu perundangan yang sering timbul dalam amalan kebebasan media, termasuk fitnah, hasutan, rahsia rasmi, percetakan dan penerbitan, penghinaan mahkamah, serta penapisan filem dan kelucahan, yang merangkumi aspek jenayah dan sivil.

Terdapat juga perbincangan penggunaan media elektronik dari segi undang-undang, serta semakan kehakiman sebagai imbangan kepada sekatan kebebasan yang tidak wajar. Penulis-penulis menyertakan instrumen-instrumen perundangan antarabangsa dan domestik yang relevan dan kes-kes terbaru sebagai autoriti perbincangan dalam buku ini.

Buku in pasti membawa faedah kepada pengamal undang-undang baru, pengamal media seperti wartawan, penulis dan penyunting sama ada dalam media bercetak atau elektronik, serta penuntut-penuntut program sarjana muda undang-undang, media massa dan sains politik.

Category: Product ID: 6457

Description

Authors: Saw Tiong Guan, Lee Ting Han, Lee Jia Chern and Lee Min Lun
Pub Date October 2020
Format: Paperback
ISBN: 978 967 2919 117

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “UNDANG-UNDANG MEDIA DI MALAYSIA (SE)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU